Buitengewone Nuyts garantie

Ramen NUYTS nv geeft een buitengewone garantie, namelijk: een 2-jarige waarborg op geplaatste producten, verplaatsingen en werkuren.
Schadegevallen veroorzaakt door: tussenkomst van derden of klant/natuurramp/weersomstandigheden/omgevingsfactoren/foutief gebruik/… vallen niet onder deze garantie.

Naast deze 2-jarige garantie gelden onze specifieke productgaranties en de algemene 10-jarige aansprakelijkheid.

Zichtbare schade op de producten moet gemeld worden binnen de tien dagen na plaatsing. Eventuele vervangingen of herstellingen geven geen aanleiding tot hernieuwen of verlengen van de garantie. Indien een product een defect vertoont, kan dat geen aanspraak geven voor een schadevergoeding, ook niet voor mogelijke gevolgschade. Deze garantie gaat enkel in op door Ramen Nuyts nv geplaatste nieuwe producten. Het saldofactuur moet voldaan zijn om te kunnen genieten van deze garantie. Kraanwerk en liftwerk worden steeds aangerekend.

Deze garantie gaat in vanaf de factuurdatum.